• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 24 lần 37 lần 82 lần
  1 6 lần 13 lần 24 lần 38 lần 82 lần
  2 9 lần 11 lần 25 lần 55 lần 77 lần
  3 6 lần 11 lần 25 lần 38 lần 77 lần
  4 10 lần 18 lần 34 lần 41 lần 105 lần
  5 8 lần 18 lần 34 lần 29 lần 105 lần
  6 6 lần 11 lần 24 lần 39 lần 71 lần
  7 3 lần 11 lần 24 lần 30 lần 71 lần
  8 14 lần 19 lần 28 lần 51 lần 80 lần
  9 9 lần 19 lần 28 lần 47 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so