Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc