• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 23 lần 32 lần 79 lần
  1 7 lần 13 lần 23 lần 34 lần 79 lần
  2 10 lần 7 lần 19 lần 49 lần 70 lần
  3 9 lần 7 lần 19 lần 35 lần 70 lần
  4 12 lần 21 lần 36 lần 43 lần 89 lần
  5 9 lần 21 lần 36 lần 48 lần 89 lần
  6 9 lần 13 lần 23 lần 43 lần 90 lần
  7 10 lần 13 lần 23 lần 44 lần 90 lần
  8 4 lần 18 lần 33 lần 40 lần 78 lần
  9 5 lần 18 lần 33 lần 37 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so