• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 16 lần 29 lần 42 lần 89 lần
  1 8 lần 16 lần 29 lần 39 lần 89 lần
  2 7 lần 12 lần 21 lần 34 lần 75 lần
  3 8 lần 12 lần 21 lần 43 lần 75 lần
  4 10 lần 14 lần 28 lần 42 lần 75 lần
  5 8 lần 14 lần 28 lần 34 lần 75 lần
  6 9 lần 11 lần 23 lần 39 lần 83 lần
  7 8 lần 11 lần 23 lần 42 lần 83 lần
  8 7 lần 15 lần 31 lần 48 lần 74 lần
  9 7 lần 15 lần 31 lần 42 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so