• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 46 lần 46 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 46 lần 46 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 25 lần 44 lần 93 lần
  1 9 lần 15 lần 25 lần 38 lần 93 lần
  2 10 lần 13 lần 25 lần 51 lần 72 lần
  3 9 lần 13 lần 25 lần 46 lần 72 lần
  4 10 lần 21 lần 38 lần 37 lần 92 lần
  5 6 lần 21 lần 38 lần 39 lần 92 lần
  6 4 lần 17 lần 30 lần 32 lần 83 lần
  7 10 lần 17 lần 30 lần 41 lần 83 lần
  8 8 lần 14 lần 28 lần 39 lần 76 lần
  9 8 lần 14 lần 28 lần 38 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so