• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 22 lần 34 lần 82 lần
  1 9 lần 12 lần 22 lần 40 lần 82 lần
  2 9 lần 14 lần 22 lần 47 lần 81 lần
  3 9 lần 14 lần 22 lần 36 lần 81 lần
  4 5 lần 13 lần 33 lần 37 lần 83 lần
  5 6 lần 13 lần 33 lần 42 lần 83 lần
  6 8 lần 11 lần 24 lần 39 lần 70 lần
  7 10 lần 11 lần 24 lần 43 lần 70 lần
  8 8 lần 8 lần 23 lần 39 lần 72 lần
  9 12 lần 8 lần 23 lần 48 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so