• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 10 lần 24 lần 37 lần 80 lần
  1 5 lần 10 lần 24 lần 30 lần 80 lần
  2 9 lần 8 lần 18 lần 48 lần 60 lần
  3 9 lần 8 lần 18 lần 45 lần 60 lần
  4 12 lần 14 lần 32 lần 35 lần 84 lần
  5 2 lần 14 lần 32 lần 37 lần 84 lần
  6 9 lần 16 lần 35 lần 41 lần 91 lần
  7 6 lần 16 lần 35 lần 39 lần 91 lần
  8 11 lần 16 lần 26 lần 49 lần 79 lần
  9 11 lần 16 lần 26 lần 44 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so