• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 22 lần 35 lần 72 lần
  1 10 lần 12 lần 22 lần 52 lần 72 lần
  2 6 lần 16 lần 36 lần 39 lần 107 lần
  3 9 lần 16 lần 36 lần 48 lần 107 lần
  4 5 lần 9 lần 22 lần 37 lần 78 lần
  5 2 lần 9 lần 22 lần 23 lần 78 lần
  6 11 lần 16 lần 26 lần 42 lần 96 lần
  7 4 lần 16 lần 26 lần 43 lần 96 lần
  8 15 lần 13 lần 25 lần 44 lần 83 lần
  9 10 lần 13 lần 25 lần 42 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so