• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 53 lần 53 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 53 lần 53 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 28 lần 38 lần 78 lần
  1 10 lần 10 lần 28 lần 36 lần 78 lần
  2 6 lần 16 lần 23 lần 31 lần 78 lần
  3 14 lần 16 lần 23 lần 48 lần 78 lần
  4 8 lần 13 lần 23 lần 40 lần 67 lần
  5 4 lần 13 lần 23 lần 38 lần 67 lần
  6 10 lần 22 lần 36 lần 33 lần 81 lần
  7 6 lần 22 lần 36 lần 50 lần 81 lần
  8 6 lần 11 lần 28 lần 42 lần 92 lần
  9 12 lần 11 lần 28 lần 49 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so