• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 27 lần 47 lần 75 lần
  1 8 lần 14 lần 27 lần 41 lần 75 lần
  2 6 lần 13 lần 28 lần 45 lần 85 lần
  3 7 lần 13 lần 28 lần 34 lần 85 lần
  4 9 lần 13 lần 32 lần 33 lần 89 lần
  5 11 lần 13 lần 32 lần 38 lần 89 lần
  6 8 lần 10 lần 22 lần 42 lần 66 lần
  7 11 lần 10 lần 22 lần 40 lần 66 lần
  8 6 lần 12 lần 24 lần 41 lần 84 lần
  9 8 lần 12 lần 24 lần 44 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so