• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 16 lần 34 lần 47 lần 89 lần
  1 9 lần 16 lần 34 lần 50 lần 89 lần
  2 7 lần 13 lần 26 lần 31 lần 95 lần
  3 15 lần 13 lần 26 lần 62 lần 95 lần
  4 6 lần 7 lần 13 lần 35 lần 64 lần
  5 13 lần 7 lần 13 lần 39 lần 64 lần
  6 2 lần 29 lần 56 lần 25 lần 98 lần
  7 8 lần 29 lần 56 lần 35 lần 98 lần
  8 8 lần 10 lần 18 lần 37 lần 88 lần
  9 7 lần 10 lần 18 lần 44 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so