Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 26 lần 26 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 26 lần 26 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 16 lần 18 lần 31 lần 73 lần
1 8 lần 16 lần 18 lần 23 lần 73 lần
2 4 lần 12 lần 14 lần 31 lần 65 lần
3 7 lần 12 lần 14 lần 31 lần 65 lần
4 12 lần 12 lần 14 lần 28 lần 77 lần
5 9 lần 12 lần 14 lần 36 lần 77 lần
6 9 lần 12 lần 17 lần 34 lần 60 lần
7 5 lần 12 lần 17 lần 24 lần 60 lần
8 9 lần 19 lần 21 lần 31 lần 75 lần
9 9 lần 19 lần 21 lần 28 lần 75 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc