Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc