• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 12 lần 25 lần 36 lần 80 lần
  1 7 lần 12 lần 25 lần 32 lần 80 lần
  2 6 lần 8 lần 14 lần 49 lần 69 lần
  3 12 lần 8 lần 14 lần 34 lần 69 lần
  4 11 lần 18 lần 33 lần 45 lần 89 lần
  5 8 lần 18 lần 33 lần 47 lần 89 lần
  6 13 lần 15 lần 27 lần 48 lần 93 lần
  7 7 lần 15 lần 27 lần 41 lần 93 lần
  8 2 lần 18 lần 32 lần 35 lần 78 lần
  9 5 lần 18 lần 32 lần 38 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so