• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 52 lần 52 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 52 lần 52 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 27 lần 41 lần 79 lần
  1 6 lần 17 lần 27 lần 49 lần 79 lần
  2 11 lần 16 lần 38 lần 43 lần 90 lần
  3 8 lần 16 lần 38 lần 35 lần 90 lần
  4 8 lần 14 lần 30 lần 50 lần 89 lần
  5 9 lần 14 lần 30 lần 47 lần 89 lần
  6 5 lần 12 lần 21 lần 28 lần 78 lần
  7 7 lần 12 lần 21 lần 38 lần 78 lần
  8 10 lần 18 lần 34 lần 42 lần 92 lần
  9 7 lần 18 lần 34 lần 32 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so