• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 43 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 43 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 26 lần 44 lần 93 lần
  1 9 lần 15 lần 26 lần 36 lần 93 lần
  2 7 lần 13 lần 24 lần 51 lần 71 lần
  3 6 lần 13 lần 24 lần 43 lần 71 lần
  4 9 lần 15 lần 38 lần 36 lần 91 lần
  5 10 lần 15 lần 38 lần 41 lần 91 lần
  6 3 lần 16 lần 29 lần 32 lần 82 lần
  7 11 lần 16 lần 29 lần 41 lần 82 lần
  8 9 lần 13 lần 27 lần 41 lần 73 lần
  9 10 lần 13 lần 27 lần 40 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so