• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 14 lần 30 lần 46 lần 74 lần
  1 3 lần 14 lần 30 lần 35 lần 74 lần
  2 13 lần 5 lần 19 lần 47 lần 75 lần
  3 12 lần 5 lần 19 lần 45 lần 75 lần
  4 8 lần 17 lần 34 lần 41 lần 101 lần
  5 10 lần 17 lần 34 lần 39 lần 101 lần
  6 10 lần 16 lần 26 lần 27 lần 84 lần
  7 3 lần 16 lần 26 lần 33 lần 84 lần
  8 7 lần 14 lần 29 lần 50 lần 85 lần
  9 9 lần 14 lần 29 lần 42 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so