• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 27 lần 38 lần 77 lần
  1 9 lần 10 lần 27 lần 35 lần 77 lần
  2 5 lần 15 lần 22 lần 32 lần 78 lần
  3 13 lần 15 lần 22 lần 49 lần 78 lần
  4 8 lần 10 lần 23 lần 39 lần 66 lần
  5 6 lần 10 lần 23 lần 38 lần 66 lần
  6 11 lần 19 lần 35 lần 34 lần 83 lần
  7 6 lần 19 lần 35 lần 48 lần 83 lần
  8 7 lần 13 lần 30 lần 43 lần 92 lần
  9 11 lần 13 lần 30 lần 49 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so