• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 28 lần 45 lần 78 lần
  1 10 lần 13 lần 28 lần 40 lần 78 lần
  2 6 lần 12 lần 28 lần 45 lần 85 lần
  3 9 lần 12 lần 28 lần 38 lần 85 lần
  4 11 lần 14 lần 31 lần 34 lần 88 lần
  5 11 lần 14 lần 31 lần 39 lần 88 lần
  6 6 lần 15 lần 28 lần 42 lần 69 lần
  7 8 lần 15 lần 28 lần 39 lần 69 lần
  8 5 lần 14 lần 25 lần 40 lần 84 lần
  9 6 lần 14 lần 25 lần 43 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so