• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 8 lần 20 lần 30 lần 60 lần
  1 7 lần 8 lần 20 lần 28 lần 60 lần
  2 5 lần 11 lần 15 lần 21 lần 58 lần
  3 3 lần 11 lần 15 lần 25 lần 58 lần
  4 4 lần 8 lần 15 lần 29 lần 45 lần
  5 6 lần 8 lần 15 lần 28 lần 45 lần
  6 5 lần 7 lần 13 lần 29 lần 56 lần
  7 8 lần 7 lần 13 lần 31 lần 56 lần
  8 4 lần 11 lần 18 lần 19 lần 58 lần
  9 5 lần 11 lần 18 lần 30 lần 58 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so