• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  8 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
  9 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 8 lần 22 lần 31 lần 52 lần
  1 2 lần 8 lần 22 lần 19 lần 52 lần
  2 3 lần 5 lần 13 lần 22 lần 44 lần
  3 14 lần 5 lần 13 lần 32 lần 44 lần
  4 5 lần 8 lần 13 lần 33 lần 51 lần
  5 4 lần 8 lần 13 lần 31 lần 51 lần
  6 3 lần 16 lần 21 lần 26 lần 63 lần
  7 1 lần 16 lần 21 lần 16 lần 63 lần
  8 7 lần 8 lần 21 lần 34 lần 60 lần
  9 9 lần 8 lần 21 lần 26 lần 60 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so