Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 17 lần 36 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 44 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 46 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 45 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 54 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 44 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 48 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 48 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 43 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 46 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 48 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 34 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 44 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 42 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 53 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 53 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 43 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 50 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 37 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7