• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 10 lần 17 lần 25 lần 55 lần
  1 7 lần 10 lần 17 lần 30 lần 55 lần
  2 4 lần 11 lần 21 lần 21 lần 60 lần
  3 7 lần 11 lần 21 lần 31 lần 60 lần
  4 4 lần 8 lần 15 lần 28 lần 51 lần
  5 4 lần 8 lần 15 lần 24 lần 51 lần
  6 6 lần 11 lần 23 lần 22 lần 61 lần
  7 3 lần 11 lần 23 lần 34 lần 61 lần
  8 4 lần 6 lần 17 lần 30 lần 62 lần
  9 6 lần 6 lần 17 lần 25 lần 62 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so