• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 25 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 25 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 6 lần 13 lần 19 lần 39 lần
  1 3 lần 6 lần 13 lần 17 lần 39 lần
  2 7 lần 3 lần 7 lần 23 lần 43 lần
  3 3 lần 3 lần 7 lần 28 lần 43 lần
  4 4 lần 11 lần 19 lần 28 lần 43 lần
  5 10 lần 11 lần 19 lần 38 lần 43 lần
  6 6 lần 7 lần 16 lần 29 lần 62 lần
  7 7 lần 7 lần 16 lần 26 lần 62 lần
  8 7 lần 6 lần 21 lần 37 lần 51 lần
  9 5 lần 6 lần 21 lần 25 lần 51 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so