Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 10 lần 14 lần 22 lần 50 lần
1 4 lần 10 lần 14 lần 26 lần 50 lần
2 1 lần 5 lần 15 lần 30 lần 57 lần
3 7 lần 5 lần 15 lần 30 lần 57 lần
4 4 lần 4 lần 20 lần 27 lần 52 lần
5 6 lần 4 lần 20 lần 27 lần 52 lần
6 14 lần 12 lần 25 lần 32 lần 59 lần
7 4 lần 12 lần 25 lần 25 lần 59 lần
8 5 lần 8 lần 17 lần 24 lần 49 lần
9 5 lần 8 lần 17 lần 27 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 12 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7