Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 22 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 22 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 9 lần 16 lần 24 lần 51 lần
1 4 lần 9 lần 16 lần 29 lần 51 lần
2 2 lần 9 lần 19 lần 23 lần 49 lần
3 5 lần 9 lần 19 lần 28 lần 49 lần
4 6 lần 4 lần 11 lần 31 lần 56 lần
5 8 lần 4 lần 11 lần 32 lần 56 lần
6 5 lần 7 lần 17 lần 27 lần 53 lần
7 5 lần 7 lần 17 lần 25 lần 53 lần
8 8 lần 12 lần 21 lần 27 lần 67 lần
9 5 lần 12 lần 21 lần 24 lần 67 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam