• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 19 lần 19 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 19 lần 19 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 15 lần 20 lần 49 lần
  1 5 lần 9 lần 15 lần 27 lần 49 lần
  2 6 lần 8 lần 21 lần 23 lần 53 lần
  3 5 lần 8 lần 21 lần 31 lần 53 lần
  4 4 lần 9 lần 15 lần 22 lần 42 lần
  5 9 lần 9 lần 15 lần 24 lần 42 lần
  6 5 lần 12 lần 21 lần 24 lần 57 lần
  7 5 lần 12 lần 21 lần 29 lần 57 lần
  8 4 lần 5 lần 14 lần 26 lần 49 lần
  9 6 lần 5 lần 14 lần 26 lần 49 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 04 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so