Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 39 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 35 lần
2 35 lần 35 lần 35 lần 21 lần 46 lần
3 46 lần 46 lần 46 lần 23 lần 50 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 53 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 49 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 49 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần 18 lần 41 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 13 lần 38 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 50 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 52 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 41 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần 15 lần 32 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần 16 lần 40 lần
4 40 lần 40 lần 40 lần 27 lần 48 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần 20 lần 43 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 52 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 45 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 53 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam