• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 19 lần
  1 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 19 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 23 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 23 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 9 lần 18 lần 23 lần 52 lần
  1 7 lần 9 lần 18 lần 32 lần 52 lần
  2 2 lần 11 lần 19 lần 26 lần 64 lần
  3 10 lần 11 lần 19 lần 32 lần 64 lần
  4 5 lần 5 lần 14 lần 26 lần 54 lần
  5 5 lần 5 lần 14 lần 21 lần 54 lần
  6 1 lần 13 lần 21 lần 24 lần 58 lần
  7 3 lần 13 lần 21 lần 24 lần 58 lần
  8 7 lần 10 lần 20 lần 30 lần 51 lần
  9 6 lần 10 lần 20 lần 32 lần 51 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so