Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 24 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 24 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần 17 lần 17 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần 17 lần 17 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 2 lần 7 lần 12 lần 27 lần
1 2 lần 9 lần 12 lần 24 lần 43 lần
2 3 lần 7 lần 13 lần 22 lần 43 lần
3 1 lần 4 lần 15 lần 17 lần 44 lần
4 3 lần 3 lần 8 lần 14 lần 33 lần
5 1 lần 7 lần 15 lần 29 lần 56 lần
6 3 lần 6 lần 13 lần 29 lần 56 lần
7 1 lần 6 lần 17 lần 26 lần 47 lần
8 2 lần 5 lần 14 lần 24 lần 45 lần
9 1 lần 5 lần 12 lần 19 lần 38 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam