• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 12 lần 18 lần 38 lần
  1 10 lần 6 lần 12 lần 20 lần 38 lần
  2 5 lần 12 lần 16 lần 27 lần 53 lần
  3 2 lần 12 lần 16 lần 28 lần 53 lần
  4 1 lần 10 lần 19 lần 25 lần 48 lần
  5 7 lần 10 lần 19 lần 23 lần 48 lần
  6 4 lần 2 lần 17 lần 29 lần 51 lần
  7 6 lần 2 lần 17 lần 37 lần 51 lần
  8 5 lần 8 lần 17 lần 29 lần 59 lần
  9 11 lần 8 lần 17 lần 34 lần 59 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so