Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 48 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 42 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 53 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 60 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 49 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 44 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 58 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 52 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 56 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 60 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 51 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 23 lần 42 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 51 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 57 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 47 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 57 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 55 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 55 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 52 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam