• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 16 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 16 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 27 lần 35 lần 55 lần
  1 1 lần 12 lần 27 lần 21 lần 55 lần
  2 2 lần 3 lần 10 lần 30 lần 47 lần
  3 7 lần 3 lần 10 lần 26 lần 47 lần
  4 6 lần 6 lần 15 lần 23 lần 73 lần
  5 2 lần 6 lần 15 lần 31 lần 73 lần
  6 6 lần 9 lần 17 lần 22 lần 47 lần
  7 8 lần 9 lần 17 lần 25 lần 47 lần
  8 7 lần 10 lần 18 lần 34 lần 46 lần
  9 7 lần 10 lần 18 lần 23 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so