• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 13 lần 19 lần 41 lần
  1 5 lần 6 lần 13 lần 18 lần 41 lần
  2 6 lần 6 lần 10 lần 23 lần 44 lần
  3 3 lần 6 lần 10 lần 25 lần 44 lần
  4 5 lần 10 lần 19 lần 30 lần 44 lần
  5 7 lần 10 lần 19 lần 39 lần 44 lần
  6 4 lần 7 lần 15 lần 28 lần 61 lần
  7 9 lần 7 lần 15 lần 28 lần 61 lần
  8 7 lần 8 lần 20 lần 37 lần 50 lần
  9 5 lần 8 lần 20 lần 23 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so