Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 20 lần 41 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 42 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 42 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 46 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 50 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 53 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 50 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 37 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 33 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần 25 lần 56 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 48 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 39 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 17 lần 33 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 42 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 54 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 47 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 45 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 42 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 55 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7