Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 16 lần 16 lần
1 16 lần 16 lần 16 lần 16 lần 16 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 19 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 19 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 5 lần 11 lần 17 lần 38 lần
1 6 lần 5 lần 11 lần 27 lần 38 lần
2 5 lần 11 lần 17 lần 23 lần 43 lần
3 43 lần 11 lần 17 lần 16 lần 43 lần
4 4 lần 6 lần 14 lần 15 lần 45 lần
5 9 lần 6 lần 14 lần 28 lần 45 lần
6 3 lần 1 lần 9 lần 29 lần 43 lần
7 1 lần 1 lần 9 lần 21 lần 43 lần
8 2 lần 5 lần 10 lần 23 lần 43 lần
9 3 lần 5 lần 10 lần 17 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 12 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7