• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 8 lần 12 lần 23 lần 48 lần
  1 7 lần 8 lần 12 lần 35 lần 48 lần
  2 2 lần 11 lần 23 lần 19 lần 52 lần
  3 6 lần 11 lần 23 lần 28 lần 52 lần
  4 7 lần 7 lần 13 lần 34 lần 49 lần
  5 3 lần 7 lần 13 lần 18 lần 49 lần
  6 6 lần 8 lần 19 lần 30 lần 48 lần
  7 4 lần 8 lần 19 lần 33 lần 48 lần
  8 6 lần 16 lần 23 lần 20 lần 70 lần
  9 8 lần 16 lần 23 lần 30 lần 70 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so