Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 21 lần 42 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 42 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 51 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 61 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 50 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 54 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 55 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 60 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 49 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 51 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 51 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 52 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 52 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 46 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 56 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 53 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 60 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 45 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 56 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam