Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 17 lần 17 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 17 lần 17 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 5 lần 16 lần 23 lần 44 lần
1 4 lần 5 lần 16 lần 22 lần 44 lần
2 6 lần 8 lần 15 lần 26 lần 51 lần
3 7 lần 8 lần 15 lần 33 lần 51 lần
4 5 lần 10 lần 19 lần 27 lần 58 lần
5 6 lần 10 lần 19 lần 25 lần 58 lần
6 8 lần 14 lần 22 lần 33 lần 56 lần
7 2 lần 14 lần 22 lần 24 lần 56 lần
8 4 lần 7 lần 18 lần 29 lần 54 lần
9 9 lần 7 lần 18 lần 28 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam