Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 68 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 46 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 56 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 49 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 58 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 51 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 55 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 56 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 55 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 46 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 51 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 55 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 56 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 52 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 60 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 62 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần 22 lần 48 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 51 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 52 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam