• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 21 lần 30 lần 54 lần
  1 8 lần 12 lần 21 lần 28 lần 54 lần
  2 2 lần 9 lần 20 lần 20 lần 67 lần
  3 7 lần 9 lần 20 lần 29 lần 67 lần
  4 4 lần 6 lần 11 lần 29 lần 48 lần
  5 5 lần 6 lần 11 lần 24 lần 48 lần
  6 4 lần 8 lần 21 lần 24 lần 57 lần
  7 5 lần 8 lần 21 lần 23 lần 57 lần
  8 6 lần 9 lần 19 lần 29 lần 52 lần
  9 5 lần 9 lần 19 lần 34 lần 52 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so