Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 70 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 47 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 48 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 62 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 58 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 49 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 50 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 56 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 53 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 49 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 57 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 59 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 69 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 53 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 48 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 58 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 48 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 45 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7