Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 49 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 53 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 60 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 56 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 47 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 62 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 52 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 53 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 51 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 58 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 45 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 59 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 49 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 55 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 58 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 62 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 52 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 48 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam