• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
  1 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 21 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 21 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 5 lần 13 lần 22 lần 49 lần
  1 8 lần 5 lần 13 lần 32 lần 49 lần
  2 3 lần 13 lần 26 lần 20 lần 52 lần
  3 9 lần 13 lần 26 lần 28 lần 52 lần
  4 8 lần 7 lần 11 lần 33 lần 50 lần
  5 2 lần 7 lần 11 lần 23 lần 50 lần
  6 6 lần 10 lần 20 lần 32 lần 50 lần
  7 6 lần 10 lần 20 lần 30 lần 50 lần
  8 5 lần 13 lần 20 lần 22 lần 66 lần
  9 3 lần 13 lần 20 lần 28 lần 66 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so