Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 69 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 62 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 46 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 42 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 53 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 53 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 53 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 56 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 58 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 48 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 52 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 60 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 52 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 45 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 61 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 63 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 49 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 56 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 55 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam