Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 33 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 44 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 44 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 46 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 53 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 45 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 51 lần
7 51 lần 51 lần 51 lần 16 lần 44 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 45 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 48 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 45 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 15 lần 33 lần
3 33 lần 33 lần 33 lần 21 lần 41 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 48 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 49 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 54 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 41 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 50 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7