• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 11 lần 16 lần 25 lần 56 lần
  1 5 lần 11 lần 16 lần 30 lần 56 lần
  2 5 lần 10 lần 20 lần 22 lần 59 lần
  3 6 lần 10 lần 20 lần 30 lần 59 lần
  4 3 lần 9 lần 15 lần 25 lần 50 lần
  5 5 lần 9 lần 15 lần 26 lần 50 lần
  6 6 lần 10 lần 22 lần 22 lần 61 lần
  7 5 lần 10 lần 22 lần 35 lần 61 lần
  8 5 lần 8 lần 16 lần 30 lần 61 lần
  9 5 lần 8 lần 16 lần 25 lần 61 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so