Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 7 lần 18 lần 23 lần 60 lần
1 2 lần 7 lần 24 lần 24 lần 47 lần
2 10 lần 9 lần 18 lần 34 lần 57 lần
3 6 lần 7 lần 20 lần 24 lần 62 lần
4 5 lần 9 lần 16 lần 30 lần 63 lần
5 6 lần 4 lần 14 lần 25 lần 49 lần
6 6 lần 6 lần 18 lần 25 lần 53 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 54 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 47 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 48 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 10 lần 22 lần 30 lần 56 lần
1 8 lần 11 lần 19 lần 29 lần 57 lần
2 5 lần 9 lần 18 lần 26 lần 50 lần
3 4 lần 12 lần 18 lần 32 lần 64 lần
4 9 lần 8 lần 13 lần 27 lần 53 lần
5 5 lần 12 lần 17 lần 27 lần 51 lần
6 2 lần 2 lần 19 lần 21 lần 55 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 50 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 51 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam