Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 21 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 21 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
4 26 lần 26 lần 26 lần 13 lần 13 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 13 lần 13 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 25 lần 25 lần
7 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 6 lần 12 lần 15 lần 31 lần
1 4 lần 6 lần 12 lần 24 lần 31 lần
2 2 lần 6 lần 14 lần 20 lần 47 lần
3 4 lần 6 lần 14 lần 20 lần 47 lần
4 3 lần 5 lần 13 lần 15 lần 41 lần
5 6 lần 5 lần 13 lần 33 lần 41 lần
6 6 lần 5 lần 16 lần 26 lần 44 lần
7 44 lần 5 lần 16 lần 21 lần 44 lần
8 4 lần 6 lần 11 lần 24 lần 33 lần
9 2 lần 6 lần 11 lần 18 lần 33 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam