Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 46 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 42 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 56 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 60 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 48 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 43 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 58 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 54 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 54 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 61 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 50 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 42 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 51 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 22 lần 57 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 47 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 55 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 57 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 56 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 52 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam